Hệ thống khóa học STEM - Robotics cho mọi độ tuổi

Đa dạng khóa học với hướng dẫn chi tiết từ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm

LMS OhStem

Chủ đề khóa học

Khóa học LMS OhStem về robotics

Lập trình Robotics

Khám phá thế giới robot, lắp ráp và lập trình robot theo ý muốn

Khóa học LMS OhStem về Scratch

Lập trình máy tính

Tư duy lập trình, khoa học máy tính để sáng tạo sản phẩm

Khóa học LMS OhStem về Smart home - Nhà thông minh

Khoa học - Kỹ thuật

Các hoạt động thí nghiệm khoa học STEM và dự án thiết kế kỹ thuật

Khóa học LMS OhStem về lập trình game

Lập trình game

Học cách lên ý tưởng, thiết kế và lập trình các trò chơi kinh điển

Khóa học nổi bật


Phát triển kỹ năng số ngay từ hôm nay

Tìm hiểu kỹ hơn tất cả khoá học trực tuyến của OhStem Education

Bạn muốn nhận được thông báo cho các hoạt động quan trọng từ hệ thống?