Từ khoá: robocon

Lập trình thi đấu robot

Giúp bạn làm chủ cách lập trình robot để vượt qua những thử thách trong cuộc thi Robocon, từ đó nắm được các kỹ năng lập trình chuyên sâu và làm quen với các thuật toán phức tạp, nâng cao hơn

Continue Reading →